Aanvraag taxatie

Gegevens opdrachtgever:
Aanspreektitel
Volledige Achternaam *
Voorletters
Adres *
Postcode Plaats *
Telefoon privé *
Telefoon zaak
Mobiel
E-mail
Gegevens te taxeren object
Adres
Postcode Plaats
Bij aankoop vermelden
Aankoopprijs *
Naam eigenaar *
Telefoon *
Indien via makelaar aan- of verkocht
Naam kantoor
Plaats
Telefoon
Notaris
Kantoor
Adres
Postcode Plaats
Telefoon
E-mail
Aanvullende informatie
Doeltaxatie*
Passeerdatum hypotheek
Hypotheekverstrekker
Benodigde executiewaarde
NHG Ja Nee
Verbouwing opnemen Ja Nee
Omschrijving werkzaamheden
(Met specificatie van de verbouwingskosten)
Overige opmerkingen